Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 11:50:39 PM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Κοινωνια | Αρχίζει η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης.

Αρχίζει η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης.

sparti-dimarxeioΟ Δήμος Σπάρτης με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι άρχισε η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης. Το Κέντρο Κοινότητας εντάχθηκε, ύστερα από αίτημα του Δήμου Σπάρτης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020, με την αρ. πρωτ. 1378/13-6-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 7ΦΧΙ7Λ1-ΗΧΦ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο λειτουργεί με έδρα το Δήμο Σπάρτης, υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

....Έχει στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους), ενώ με την κινητή μονάδα του θα καλύπτονται οι ανάγκες των Δήμων της Λακωνίας (Μονεμβασίας και Ελαφονήσου),που συμμετέχουν μέσω Προγραμματικής Σύμβασης σε αυτό.

....Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν μια κοινωνική δομή, που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ23/οικ.14435/1135/29.03.2016 για τον καθορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β'/30.03.2016).

....Έχουν στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α' Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση αλλά και τη διασύνδεση των ωφελούμενων με άλλα κοινωνικά Προγράμματα ή Δομές που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, την προώθηση στην απασχόληση, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού.

...Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες/ώρες και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν.(Η.Β.)

Σχόλια:

Powered by Web Agency