Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 01:27:40 AM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: πελοπ/νησος | πολιτικη | Τρίπολη : Συνεδριάσεις Περιφερειακού συμβουλίου.

Τρίπολη : Συνεδριάσεις Περιφερειακού συμβουλίου.

PELOPONNHSOS.PERIF.SYMBOYLIOΗ 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, για το 2018, θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

...ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ορισμός προσώπων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
2. Έγκριση μεταφοράς των Τεχνικών Προγραμμάτων (Κ.Α.Π., Ιδίων Πόρων, Ο.Σ.Κ. και Τ.Ε.Ο.), προηγούμενων ετών της Π.Ε. Λακωνίας στο οικονομικό έτος 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
3. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

4. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση της Επιτροπής για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων επ' αμοιβή εκδιδόμενων προσώπων για την ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κεντρική Αγορά Καλαμάτας», που βρίσκεται στη θέση 'Αη Γιάννης' εντός σχεδίου της πόλης Καλαμάτας του Δ Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
6. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 172.120,00€.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
7. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 1.665.000,00€.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
8. Εισήγηση ένταξης και χρηματοδότησης υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ826, "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-06-2016" με κωδικό 2017ΕΠ82600000.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
9. Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 "Κατασκευή αρδευτικών έργων και έργων ύδρευσης σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας" με κωδικό 2017ΕΠ52600001, σε υποέργα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
10. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 "Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας (2017-2019)" με κωδικό 2017ΕΠ52600011.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
11. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 25/6-2-2017 προηγούμενης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, περί ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (δύο Κτηνιάτρων στις ΠΕ Κορινθίας και Μεσσηνίας) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος, για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειών της Χώρας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας.

***Ειδική συνεδρίαση :
Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 179 και 185 παρ.4.2) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, άρθρο 21, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης.
2. Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Γιώργος Μπουλούκος.

Σχόλια:

Powered by Web Agency