Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 10:09:42 PM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Πολιτικη | Σπάρτη-Μολάοι : Συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια Σπαρτιατών και Μονεμβασίας.

Σπάρτη-Μολάοι : Συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια Σπαρτιατών και Μονεμβασίας.

DHMOTIKO.SYMBOYLIO.SPARTHΤακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Σπάρτης, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ' αριθμ.οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 104/Β΄/2019) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ.Γ.Χουλιαράκη
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Έκφραση θέσης σχετικά με την απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας»
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

3ο Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης κατά παρ.3 άρθρ.33 Ν.4483/2017 στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έτους 2019 και έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου (31.08.2019) – Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.944,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6122.001
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Αποδοχή αιτήματος της κ. Ιωάννας Δημητρακάκη κατοίκου Ταϋγέτης Τ.Κ. Μυστρά, και έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο με δαπάνη της αιτούσας.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2018»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Περί κατανομής ποσού 15.856,18 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

7ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη ακινήτου στο χώρο των παλαιών σφαγείων
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Θεόδωρο Τσαγκαρούλη (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

9ο Τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου για την ανάθεση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Εισηγητής: κ.Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

10ο Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών έτους 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Εξειδίκευση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών σε βάρος των Κ.Α.00-6718.002 και 10-6271.001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Περί υποβολής αιτήσεως για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Καστορείου»
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργειτάκος

13ο Έγκριση της αριθ.9/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Τ.Κ. Θεολόγου Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ, ΑΦΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑ 2016»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Έγκριση της αριθ.3/5-2-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με θέμα «Προσαρμογή του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2019 σύμφωνα με τη γνώμη του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.»
Εισηγητής: κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

20ο Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί προσαρμογής του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης 2019 σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
Εισηγητής: κ. Σάββας Βελισσάρης

21ο Παρουσίαση θεματικού πάρκου Σπαρτάπολις
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος.

***Η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Μονεμβασίας.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 13η Φεβρουαρίου τ.ε. ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για την εκτέλεση του έργων και μελετών, ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

2. «Περί παραχώρησης σχολικών χώρων και χώρων της Μαθητικής Εστίας Μολάων για τη στέγαση του ΚΕΑ».
Εισηγητής: Εντεταλμένος δημ. σύμβ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

3. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Βοιών, ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή εκτίμησης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

5. «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν. 4483/2017) για το έτος 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

7. «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση-βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργ. Βουνελάκης.

8. «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου Αποκατάσταση-βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

9. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

10. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

11. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ} του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

12.«Περί έγκρισης της αριθ. 3/2019 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. Κοιν. Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα Παναγ. Αλειφέρη.

13. «Περί έγκρισης της αριθ. 1/2019 Α.Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

14. «Περί μεταφοράς διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

15. «Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινων. Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

16. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με το αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης 2019»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

 

Σχόλια:

Powered by Web Agency