Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 11:00:33 PM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Πολιτικη | Συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων Μονεμβασίας και Σπάρτης.

dimotik-symvoulio-monemvasiaΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) στις 13 Αυγούστου τ.ε. ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2018»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

2. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

3 προϋπολογισμού 600.000,. «Περί συμμετοχής του Δήμου στο Φεστιβάλ «Σπάρτη – Παγκόσμια Πόλη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

4. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 91.700,00 € για την Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Μονεμβασίας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

5. «Περί αγοράς μετοχών των Μετόχων Ιδιωτικών Συλλογικών Φορέων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. από το Δήμο Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

6. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.
7. «Περί αποδόσεως και κατανομής επιχορήγησης για επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

8. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 600.000,00 € – Ορισμός μελών (Τακτικός-Αναπληρωτής) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

9. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου - Λυκείου Μολάων για την δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 237.145,40 € – Ορισμός μελών (Τακτικός-Αναπληρωτής) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

11. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχείου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίου Φωκά –Μονεμβασίας Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

15. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων» Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

16. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη – Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ της ΕΕΛ οικισμού Πλύτρας, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

17. «Περί εγκρίσεως των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της Μελέτης «Αποκατάστασης κτιρίου ΣΥΚΙΚΗΣ και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

18. «Περί διακοπής εργασιών του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

19. «Περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Έργου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

20. «Περί εξετάσεως αιτήματος του κ. Μιχελάκου Δημητρίου για διαμόρφωση εδάφους για τη δημιουργία χώρου πρασίνου σε κοινόχρηστο χώρο εντός του οικισμού της Τ.Κ. Συκέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

21. «Περί εγκρίσεως κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

22. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος..

***Και συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου Σπάρτης :

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 13-08-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ενημέρωση περί των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στην εκκαθάριση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ -ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΑΕ
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

2ο Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 01-01-2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί τροποποίησης ή μη του κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Μυστρά
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί καθορισμού μισθωμάτων εμποροπανήγυρης 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί επιβολής τελών καθαριότητας εμποροπανήγυρης έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Έγκριση της αριθ. 43/23-07-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί μερικής ανάκλησης της 24/2018 απόφασης και τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

11ο Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Προβολή – Δημοσιότητα – Ενημέρωση δράσεων τουριστικής προβολής δήμου» (καταχώρηση στην ετήσια συλλεκτική έκδοση του περιοδικού Lakonia Magazine)
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2017 »
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός δημοτικών οδών, κοιμητηρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΚΑ 20-6279.024
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

14ο Παραχώρηση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

15ο Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

16ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στην έκδοση Ο Περιηγητής της Λακωνίας».
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Προβολή – Δημοσιότητα - Ενημέρωση δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου» (διαφημιστική καταχώρηση στον τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE OF GREECE)
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Περί εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης ποσού 3.757,20 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.70-6264.005 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας 2018»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Περί εγκρίσεως άγονου αποτελέσματος για την εκμίσθωση καταστήματος 4 της Δημοτικής αγοράς
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

21ο Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.394/01-08-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με Προγραμματική Σύμβαση με ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου «Προσδιορισμός δυναμικού βιομάζας και σκοπιμότητα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

22ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 10.316,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 35-6662.022 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Θεραπνών και Φάριδος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Τροποποίηση της υπ αριθ.67/21-02-2018 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗΦΠΩ1Ν-1ΑΨ) σχετικά με την αναγνώριση οφειλής μέσων ατομικής προστασίας προς εργαζόμενους του Δήμου Σπάρτης για τα έτη 2012, 2013,2014,2015 και 2016
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

Σχόλια:

Powered by Web Agency