Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019 05:41:40 PM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Πολιτικη | Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Σπάρτης.

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Σπάρτης.

DHMOTIKO.SYMBOYLIO.SPARTHΤακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημ. συμβουλίου Σπάρτης, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 09-07-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Σχετικά με επιστολή – διαμαρτυρία Προέδρων της Δ.Ε. Φάριδος

2ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 του Δήμου Σπάρτης με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση της πράξης: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ)-Νέα Φάση».
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

3ο Έγκριση οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για τροποποίηση της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας με τίτλο: "Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία Πάρκου Σπαρτάπολις"
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

5ο Περί κατανομής ποσού 99.151,05 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

6ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με εργασίες αποκατάστασης αρδευτικού δικτύου ΤΚ Αναβρυτής
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικού κατόπιν της επιβολής προστίμου χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,0€) από την Λιμενική Αρχή Γυθείου
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Αποδοχή επιχορήγησης εξόφλησης υποχρέωσης από δικαστική απόφαση/διαταγή πληρωμής - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με δαπάνη έκδοσης αντιγράφων συμβολαίων από συμβολαιογράφους – υποθηκοφύλακες
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας On line σεμιναρίου με τίτλο «Κατασταλτικός Έλεγχος δαπανών – εσόδων φορέων Γενικής Κυβέρνησης»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2017»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΦΑΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «Αναβάθμιση του συστήματος Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Σπάρτης», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Έγκριση της αριθ.24/2018 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
Εισηγητής: κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ» και αφορά τον καθαρισμό των υδραυλάκων στις ΔΕ Μυστρά, Πελλάνας, και Σπαρτιατών
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού σχολείου Κεφαλά.
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού σχολείου Τρύπης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και Αντιπροσωπειών» (στα πλαίσια της εκδήλωσης εις μνήμη Άγγελου Δεληβορριά)
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Έγκριση τοποθέτησης πέντε(5) απλών φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες ξύλινους στύλους Δ.Ε.Η καθώς επίσης και μια Φ.Ο.Π παροχή στο Παλαιολόγειο
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Εξουσιοδότηση του κ.Δημάρχου Σπάρτης να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη σχετικά με την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο ακίνητο με κ.α. 0402022 στο Ο.Τ. 412 της περιοχής Πλατανιστά- Αγία Ειρήνη του Δήμου Σπάρτης, κατόπιν της κυρωθείσας με την υπ' αριθμ. 4906/21-7-2008 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας Πράξης Εφαρμογής περιοχής Αγίας Ειρήνης–Πλατανιστά
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του άρθρου 6 παρ.4 ΚΥΑ Εβ1/221/65 (ΦΕΚ 138Β'/65) για τη μελέτη Ε.Ε.Λ. της Τ.Κ. Καρυών
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Έγκριση της αριθ.33/2018 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: «Ρύθμιση κυκλοφορίας πλατείας Αγίου Αθανασίου της Τ.Κ. Γεωργιτσίου Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

24ο Έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστήματος στην ΤΚ Μυστρά
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

25ο Περί αιτήματος Δημόπουλου Δημητρίου του Γεωργίου περί έναρξης της διαδικασίας και περί προσδιορισμού τμήματος του οικισμού «Αγία Ειρήνη» της Δ.Ε. Μυστρά του Δήμου Σπάρτης της Π.Ε. Λακωνίας, για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α'/2011)
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

26ο Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Γαλανοπούλου

27ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης δρόμου από πλατεία Βλαχοχωρίου προς Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και κατασκευή ρείθρων Τ.Κ. Μυστρά».
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Σχόλια:

Powered by Web Agency