Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 06:19:36 AM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Πολιτικη | Σπάρτη : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Σπάρτη : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

DHMOTIKO.SYMBOYLIO.SPARTHΤακτική δημόσια συνεδρίαση  του δημ. συμβουλίου θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 02-04-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση υποβολής πρότασης εγγραφής νέου έργου στο ΠΔΕ 2018 του ΥΠΠΕΘ στη πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ-Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των αύλειων χώρων και δημόσιων σχολείων όλων των βαθμίδων»
Εισηγητές: κ. : κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος, κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

2ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2017
Εισηγητής: κ. Αποστολάκος Δημήτριος

3ο Αποδοχή προτεινόμενων εργασιών που θα εκτελεστούν στον Ξενώνα Γεωργιτσίου από την εκμισθώτρια του Ξενώνα κ. Αραβανή Ευτυχία.
Εισηγητής: κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης

4ο Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής στην επιτροπή για τον Έλεγχο προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας από την ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Αποστολάκος Δημήτριος

6ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας της εκδήλωσης με θέμα « Ονοματοδοσία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σπάρτης σε Πάρκο Άρη Σταθάκη».
Εισηγητής: κ. Αποστολάκος Δημήτριος

7ο Έγκριση της αριθ.19/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού, και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2017»
Εισηγήτρια : κ. Γαλανοπούλου Γεωργία

8ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής.
Εισηγητής: κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης

9ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2017»
Εισηγητής: κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης

10Ο Περί έγκρισης ή μη παράτασης συνεργασίας με το τραπεζικό ίδρυμα Eurobank για την έντοκη κατάθεση διαχείριση των εσόδων / διαθεσίμων και την παροχή τραπεζικών εργασιών του Δήμου Σπάρτης έως την 31/12/2018
Εισηγητής: κ. Σκρουμπέλος Βασίλειος

11ο «Περί διόρθωσης Α.Δ.Σ. 606/27-12-2017 για ανανέωση σύμβασης συνεργασίας Δήμου - ΕΕΑΑ».
Εισηγητής: κ. Σκρουμπέλος Βασίλειος

12ο Έγκριση της αριθ. 9/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 2/2018 ΑΔΣ του Ν.Π. και ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης 2018».
Εισηγητής: κ. Πατσιλίβας Θεμιστοκλής

13ο Έγκριση προσκύρωσης εδαφικών τμημάτων στις ιδιοκτησίες με κ.α. 0402020 και 0402019 με ιδιοκτήτη τον κύριο Βασίλειο Κουντάνη του Θεοδώρου στο Ο.Τ. 412 της περιοχής Πλατανιστά- Αγία Ειρήνη όπως προκύπτει από τις κυρωμένες με αρ. 1/2018, 3/2012 αντίστοιχα διορθωτικές πράξεις εφαρμογής και εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη που απαιτείται»

Εισηγητής: κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης
14ο Έγκριση της αριθ. 8/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα « Περί προσαρμογής του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
Εισηγητής: κ. Βελισσάρης Σάββας

Σχόλια:

Powered by Web Agency