Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 10:52:50 PM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Πολιτικη | Μολάοι : Συνεδριάζει στις 25 Γενάρη το δημοτικό συμβούλιο.

Μολάοι : Συνεδριάζει στις 25 Γενάρη το δημοτικό συμβούλιο.

dhmotiko-kat-molawnΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 25η Ιανουαρίου τ.ε. ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (σχετ. αριθ. 1 & 2/2018 αντίστοιχα Αποφάσεις Δ.Σ.Ν.Π. ».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα Αλειφέρη Παναγιώτα.

2. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου»
Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί επικαιροποίησης της αριθ. 13/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 'Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών'».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 'Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών'».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 'Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Νεαπόλεως Βοιών'».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί έγκρισης τροποποιήσεων του Η/Μ εξοπλισμού της προσφοράς με ισοδύναμα του έργου 'Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης'».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018 (Α.Δ.Σ. 317/2017).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

9. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί παροχής υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Παράταση διάρκειας συμβάσεων και έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας για το διάστημα 2018-2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης για τα έτος 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Σχόλια:

Powered by Web Agency