Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 05:50:11 PM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Πολιτικη | Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημ. Συμβούλιο Σπάρτης.

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημ. Συμβούλιο Σπάρτης.

DHMOTIKO.SYMBOYLIO.SPARTHΤακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημ. Συμβουλίου Σπάρτης, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20-12-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια υλικών σιδήρου , λαμαρινών και ειδών αλουμινίου για κατασκευή σχαρών και λοιπών ειδών»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017-2018»
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

4ο Περί παράτασης προθεσμίας για την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια της Ομάδας 1 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης για τα έτη 2017 - 2018 βάσει του Ν.4412/16.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

6ο Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης για τα έτη 2017 - 2018 βάσει του Ν.4412/16.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

7Ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 για το έργο: Διανοίξεις- διαμορφώσεις οδών περιοχών πράξεων εφαρμογής (Χαρίσιο –Αγ. Ειρήνη –Πλατανιστά.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8Ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9Ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί εγκρίσεως του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας μεταγραφής συμβολαίου οικοπέδου , από την συμβολαιογράφο Κούτσαρη Γεωργία του Αντωνίου.
Εισηγητής : κ. Δημήτριος Αποστολάκος

11Ο Περί εγκρίσεως του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2018
Εισηγητές : κ. Αλεξάκος Χρήστος, κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

12ο Περί εγκρίσεως της αριθ.96/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα « Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2017»
Εισηγητής : κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο» Αμοιβή για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»
Εισηγήτρια : κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής β΄δόσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου»
Εισηγήτρια : κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής β δόσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου»
Εισηγήτρια : κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

16ο Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Σπάρτης
Εισηγήτρια κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

17ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Κανακάκο (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου
Εισηγητής κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

20ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου
Εισηγητής κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

21ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος...

Σχόλια:

Powered by Web Agency