Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 12:29:39 PM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: λακωνια | Οικονομια-Αναπτυξη | Επιστολή Επιμελητηρίου Λακωνίας στο οικονομικό επιτελείο.

Επιστολή Επιμελητηρίου Λακωνίας στο οικονομικό επιτελείο.

epimelitiriolakoniasΕπιστολή προς το Οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης απέστειλε το Επιμελητήριο Λακωνίας, με θέμα " Αδυναμία του επιχειρηματικού δυναμικού του Ν. Λακωνίας για σωρευτική αποπληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, δόσεων και ρυθμίσεων, οι οποίες προκύπτουν από τις 07/09/2016 έως και 07/03/2017 και κατάθεση αιτήματος για ευνοϊκή ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως 30/06/2017..."

...Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ :

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με τις ΠΟΛ 1128/16 (ΦΕΚ Β' 2970/16-09-2016), ΠΟΛ 1137/16, (ΦΕΚ Β' 3021/21-09-16), και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
5. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
6. Τη με αρ. πρωτ. 6380/08.09.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΗΙΦ- 465ΦΘΕ-99Ο) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμήνους, η Τοπική Κοινότητα Κοκκάλας της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης και η Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δ.Ε. Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016.
7. Την αριθμ. 6381/08.09.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΣΡ6465ΦΘΕΓΧΒ) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Καρυών και Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016.
8. Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίστηκε:

1. Να παραταθούν μέχρι και την 07/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμήνους, στην Τοπική Κοινότητα Κοκκάλας της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης και στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δ.Ε. Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 07/03/2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Να ανασταλούν μέχρι και την 07/03/2017 η πληρωμές των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Με τη πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας παράτασης και αναστολής η νομοθεσία προβλέπει τη σωρευτική αποπληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, δόσεων και ρυθμίσεων, οι οποίες προκύπτουν από τις 7/9/16 και έως 7/3/17. Δυστυχώς, αναλογεί η καταβολή χρηματικού ποσού, στο οποίο δε δύναται να ανταπεξέλθει το επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής μας.
Απευθυνόμαστε σε εσάς ζητώντας την προσωπική σας παρέμβαση, καθώς πρέπει να σας επισημάνουμε ότι λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η τοπική κοινωνία στο σύνολό της αδυνατεί να πληρώσει σωρευτικά τις οφειλές και παρακαλούμε για μια ευνοϊκή ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και τις 30/6/2017. Η έκκλησή μας είναι δραματική καθώς με την παρέμβασή σας θα ευνοηθεί η επιχειρηματική ομαλότητα της περιοχής. Σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονομική ασφυξία θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε κλείσιμο και χάσιμο θέσεων εργασίας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΤΙΛΗ

Σχόλια:

Powered by Web Agency