Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 06:44:16 AM

rss2 buttons 01
Βρισκεστε εδω: Αγροτικο Δελτιο | ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ | Ομιλίες Αποστόλου και Τσιρώνη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ομιλίες Αποστόλου και Τσιρώνη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

APOSTOLOY.KEDEΠαραθέτουμε την ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, στο Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2018» της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών...

«Καταρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση αλλά και για την ευκαιρία που μου δίνετε στο πλαίσιο του σημερινού συνεδρίου να επικοινωνήσω μαζί σας, την αναπτυξιακή στρατηγική που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με έμφαση στην αγροτική επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή, τους στόχους που έχουμε θέσει αλλά και το έργο που έχουμε επιτελέσει.
Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αυτή την ώρα μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις. Θα σταθώ σε 2:
Πρώτη, να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της παραγωγικής ανασυγκρότησης που χρειάζεται η χώρα μας για να βγει από την κρίση. Κι αυτό το αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότεροι, από τον ίδιο τον αγρότη και τον επιχειρηματία του χώρου μέχρι το πολιτικό σκηνικό, γιατί όλοι πλέον βλέπουν ότι είναι η μόνη δραστηριότητα που μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε στο συγκεκριμένο τομέα και
Δεύτερη, να ανταποκριθεί, όχι μόνο στις διατροφικές ανάγκες της χώρας μας (κατοίκων και επισκεπτών), αλλά και στη μεγάλη ζήτηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αφού πλέον έχει καταστεί δεδομένο ότι τα τρόφιμά μας είναι ποιοτικά και ασφαλή .
Και μπορώ να σας πω ότι νοιώθουμε ευτυχείς γιατί μπορούμε να ανταποκριθούμε σ' αυτές τις προκλήσεις, όχι μόνο γιατί έχουμε την πολιτική βούληση και το στρατηγικό σχέδιο, αλλά και γιατί διαθέτουμε και σημαντικούς πόρους προκειμένου να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας.
Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στους πόρους της ΚΑΠ που στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και φτάνουν τα 19,7 δις ευρώ δημόσια δαπάνη, με τον Πυλώνα Ι να συνεισφέρει 2 δις ετησίως περίπου για άμεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς μας και τον Πυλώνα ΙΙ με 5,7 δις ευρώ για την υλοποίηση μιας σειράς αναπτυξιακών μας προτεραιοτήτων μέσω των μέτρων και δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Οι προτεραιότητές μας αυτές σε σχέση με την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον πρωτογενή τομέα εστιάζουν:
1- Στην ενθάρρυνση εκκίνησης επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα στη κατηγορία των νέων συμβάλλοντας στην ηλικιακή ανανέωση του τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή διαθέσαμε πάνω από 300 εκ. € σε δύο προκηρύξεις του προγράμματος πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών για την στήριξη 16.000 νέων στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
2- Στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των παραγωγικών κλάδων και τομέων της αγροτικής μας οικονομίας μέσω επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Για το σκοπό αυτό προκηρύξαμε με 316 εκ. € το πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης, παρέχοντας ως κίνητρο υψηλά ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν το 85%.
3- Στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της ποιότητας των αγροτικών μας προϊόντων μέσω της τυποποίησης, πιστοποίησης και προώθησής τους σε εγχώριες και ξένες αγορές.
Στηρίζουμε τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την καθετοποίηση της παραγωγής με επενδύσεις από ΜΜΕ για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των προϊόντων τους.
Προκηρύξαμε το πρόγραμμα για επενδύσεις άνω των 600 χιλ. € με δημόσια δαπάνη 150 εκ. €, προσελκύοντας εξαιρετικά αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον με προτάσεις που ανέρχονται σε 600 εκ. €, προσφέροντας δυνατότητες επένδυσης σε όλους τους τομείς μεταποίησης και εμπορίας της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σύντομα θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις και για επενδυτικά σχέδια κάτω των 600 χιλ. € από τα τοπικά προγράμματα LEADER.
4-Στην παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση δημιουργίας ή ενδυνάμωσης υγιών παραγωγικών σχημάτων, ενώσεων, ομάδων και οργανώσεων παραγωγών αλλά και διεπαγγελματικών οργανώσεων. Στην κατεύθυνση αυτή ενεργοποιήσαμε το πρόγραμμα για την ενίσχυση και ενθάρρυνση σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, το οποίο προκηρύξαμε με πόρους 25 εκ. €.
5-Στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης. Και αναφέρομαι στις δομές για τη τεχνική και επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών καθώς και τις δομές για τη μεταφορά γνώσης και την προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα.
Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να οργανωθούν οι δομές αυτές, ενώ εντός του μήνα θα προκηρύξουμε το πρόγραμμα της συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας με 60 εκ. € ώστε να δώσουμε την ευκαιρία ανάπτυξης επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.
6-Η στρατηγική μας όμως εστιάζει και στην συνολική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές με την δημιουργία εναλλακτικών και συμπληρωματικών εισοδημάτων στους αγρότες αλλά και στους κατοίκους της υπαίθρου,
προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες διατήρησης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και ανάπτυξης του οικονομικού και κοινωνικού τους ιστού.
Στην κατεύθυνση αυτή διαθέσαμε 400 εκ. € για την έγκριση 50 συνολικά τοπικών προγραμμάτων LEADER, προκειμένου να υποστηρίξουμε την ενίσχυση επενδύσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς του αγροτουρισμού, της οικοτεχνίας και βιοτεχνίας, της μεταποίησης καθώς και των υπηρεσιών και
7- για την εξοικονόμηση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων των αγροτικών περιοχών με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας προκηρύχθηκε πρόσφατα και το πρόγραμμα χρηματοδότησης των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων με πόρους ύψους 180 εκ. €.
Συνολικά, οι πόροι του ΠΑΑ που μέχρι σήμερα έχουν δεσμευτεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα ξεπέρασαν τα 4 δις €, δηλαδή το 70% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.
Με τις νέες προκηρύξεις μάλιστα που προγραμματίζουμε και θα εκδοθούν εντός του α΄ εξαμήνου 2018 θα έχει δεσμευτεί πάνω από το 80% των πόρων του ΠΑΑ.
Σε επίπεδο πληρωμών, οι πληρωμές του ΠΑΑ για την τριετία 2015-2017 είναι οι υψηλότερες κατ΄ έτος της τελευταίας δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Συνολικά, οι πληρωμές του νέου ΠΑΑ ανέρχονται σήμερα σε 1,5 δις € δημόσια δαπάνη, πόροι που αντιστοιχούν σε απορρόφηση κοινοτικής συμμετοχής της τάξης του 33% και κατευθύνθηκαν στην ελληνική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα ειδικότερα.
Με αυτές τις επιδόσεις:
το ΠΑΑ συνεισφέρει με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, της τάξης του 35%, μεταξύ των 20 επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι κοινοτικοί πόροι των άμεσων ενισχύσεων που ανέρχονται σε 2 δις ετησίως, πάνω από το 50% των κοινοτικών εισροών στη χώρα κατευθύνονται στο πρωτογενή τομέα.
Το ΠΑΑ ξεπέρασε τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης πόρων, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών μελών, και μάλιστα είναι δεύτερο ως προς το ρυθμό αύξησης πληρωμών μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. και σε σχέση με τη προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα το νέο ΠΑΑ έχει τριπλάσιο ποσό απορρόφησης κοινοτικών πόρων σε σχέση με το προηγούμενο.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην καθοριστική συμβολή των Περιφερειών στην υλοποίηση όλων αυτών των παρεμβάσεων που σχεδιάσαμε στο νέο ΠΑΑ, καθώς τους έχει ανατεθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Προγράμματος σε όρους αρμοδιοτήτων και πόρων (οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί ανέρχονται στο 37% του ΠΑΑ).
Η αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέρειες αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία και τομή στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής γιατί αφενός διασφαλίζει την συμμετοχή, αποδοχή και συναίνεση των τοπικών κοινωνιών στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων και αφετέρου συμβάλει στην μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των πολιτών και των δικαιούχων των προγραμμάτων.
Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,
Με αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό και αυτούς τους στόχους που υπηρετούμε πιστά και με αφοσίωση από την πρώτη στιγμή επιδιώκουμε, αξιοποιώντας με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο τους πόρους που διαθέτουμε από τα αναπτυξιακά μας προγράμματα, να επιτύχουμε τη σταδιακή μετάβαση του παραγωγικού μας συστήματος, σε ένα σύγχρονο, ισχυρό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο.
Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας, συστράτευση δυνάμεων και ουσιαστική εμπλοκή του συνόλου του πολιτικού, παραγωγικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, γιατί η ανάπτυξη δεν είναι ευθύνη της πολιτείας μόνο, των δημοσίων ή των ιδιωτικών φορέων αποσπασματικά, αλλά συλλογική υπόθεση όλων μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.»

***Γ. Τσιρώνης :
...Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, απεύθυνε ομιλία στο 6ο στρατηγικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τίτλο: «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική», που διεξήχθη σήμερα 14 Μαΐου, στην Αθήνα.

Ακολουθεί η ομιλία του Αν. Υπουργού, Γιάννη Τσιρώνη

Καλημέρα σε όλες και όλους
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την σημερινή συνάντηση.
Ίσως η κρισιμότερη αιτία για την χρεοκοπία της χώρας είναι η κατάρρευση του παραγωγικού της ιστού. Ωστόσο, εάν θελήσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της κατάρρευσης με υπευθυνότητα και όχι μικροκομματική σκοπιμότητα, θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής πραγματικά γεγονότα:
Η κατάρρευση δεν ξεκίνησε ούτε επί Σημίτη, ούτε επί Κώστα Καραμανλή, ούτε την εποχή των μνημονίων. Ήδη από την δεκαετία του 70 έχουμε παρακμή του βιομηχανικού κορμού της χώρας: Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Πειραϊκή Πατραϊκή, Φιξ, Ιζόλα, Πίτσος, και δεκάδες άλλες εταιρίες, στον Βόλο, το Λαύριο, την Πάτρα και αλλού, μένουν «κουφάρια». Το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται να λύσει το ζήτημα των προβληματικών επιχειρήσεων και αποτυγχάνει δραματικά, όμως θα ήταν λάθος να του χρεώσουμε ένα φαινόμενο που ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα. Μπορώ να αναφέρω συνοπτικά κάποιες αιτίες, αλλά επισημαίνω ότι κανείς δεν έχει τολμήσει να εξηγήσει το φαινόμενο ολιστικά: Η Εθνική Τράπεζα της εποχής εκείνης, έχει μετατραπεί σε εθνικό τοκογλύφο. Το κράτος παρεμβαίνει με χυδαίο τρόπο στην επιχειρηματικότητα. Να θυμίσω ότι όλες οι βιομηχανίες είχαν την υποχρέωση να προσλαμβάνουν ανθρώπους της επιλογής του καθεστώτος, του λεγόμενους «εργάτες του νόμου». Να θυμίσω ότι υπήρχαν άχρηστες ειδικότητες όπως «θερμαστές» ακόμα και σε βιομηχανίες εξ ολοκλήρου εξηλεκτρισμένες. Να θυμίσω ότι υπήρχε διατίμηση προϊόντων με εταιρίες που εξαναγκάζονταν να πουλάνε χαμηλότερα από το κόστος. Ωστόσο αυτοί είναι εξωγενείς παράγοντες. Ούτε η δομή των εταιριών μπορούσε να ανταποκριθεί στην παγκόσμια πραγματικότητα μετά την πετρελαϊκή κρίση. Το σχέδιο Μάρσαλ, ανοικοδόμησε την Ελλάδα, αλλά η μεσολάβηση της Χούντας εδραίωσε ένα μοντέλο κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας που δεν είχε καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η δομή της ελληνικής επιχείρησης την δεκαετία του 70 παραμένει ασιατικού τύπου προσωποκεντρική.
Την ίδια εποχή η ερήμωση της χώρας εντείνεται. Από την εποχή της πρωτογενούς μετανάστευσης που οφείλεται σε οικονομικούς και πολιτικούς λόγους, περνάμε σε μία εποχή δευτερογενούς μετανάστευσης: Οι οικογένειες μεταναστεύουν πλέον για δύο λόγους:
Επειδή κλείνουν σχολεία, δεν υπάρχουν δομές υγείας και τελικά η ζωή στην ύπαιθρο δυσκολεύει εκθετικά.
Επειδή τα αγροτικά επαγγέλματα δέχονται μία ιδεολογική επίθεση και όσοι τα ασκούν θεωρούνται μειωμένης αντίληψης. Είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία η συνειδητή πολιτισμική απαξίωση που δέχθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες τα αγροτικά επαγγέλματα με αποτέλεσμα οι αγρότες γονείς να προτιμούν το παιδί τους να γίνει χαμηλόμισθος υπάλληλος παρά κτηνοτρόφος.
Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο τα 2/3 της χώρας να προσφέρουν σήμερα λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ.
Στην Ελλάδα χάσαμε κυριολεκτικά το τρένο! Η Ελλάδα είναι μία χώρα ορεινή. Σε όλες τις ορεινές χώρες η ύπαιθρος παρέμεινε ζωντανή με τον σιδηρόδρομο. Στην Ελλάδα ο σιδηρόδρομος καταληστεύτηκε αφού το κράτος δεν πλήρωσε ποτέ την συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου. Ο ΟΣΕ μπορεί να δυσφημίστηκε ως παράδειγμα διεφθαρμένου οργανισμού, αλλά κανείς ποτέ δεν είπε ότι το 80% του χρέους του ήταν τα φέσια του δημοσίου προς τον ΟΣΕ από την συντήρηση του δικτύου. Είναι σαν να ζητάμε από τους φορτηγατζήδες και το ΚΤΕΛ να συντηρούν το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας. Χωρίς σιδηρόδρομο οι μεταφορές έγιναν πανάκριβες και ασταθείς.
Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης από το 1951 μέχρι το 2000 στηρίχθηκαν στην καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό το οικονομικό έγκλημα δεν είχε μόνο ως μοναδικό αποτέλεσμα την χρεοκοπία του ασφαλιστικού. Οδήγησε και σε μία στρέβλωση της επιχειρηματικότητας, γιατί υπήρξε αθέμιτη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με θαλασσοδάνεια ήδη από την εποχή της χούντας. Αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός αφ' ενός οδηγεί σε κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες και αφ΄ ετέρου στραγγαλίζει τις υγιείς επιχειρήσεις.
Δεν θα συνεχίσω σε απαρίθμηση διαχρονικών στρεβλώσεων. Ξεκίνησα με αυτή την ιστορική αναδρομή για να συνειδητοποιήσουμε ότι η κρίση δεν ήρθε από το πουθενά. Κατά την γνώμη μου αυτό είναι η καλή είδηση γιατί είναι στο χέρι μας να απαλείψουμε τις αιτίες που την γέννησαν. Και λέω καλή είδηση γιατί το έργο ανατροπής των σημερινών αδιεξόδων έχει μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Θα εξηγήσω αυτή τη στάση μου με δύο παραδείγματα:
Σήμερα, ο πιο σοβαρός πυλώνας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ο τουρισμός. Σας θέτω λοιπόν ένα ερώτημα: Πόσα περιθώρια ανάπτυξης έχει ο τουρισμός στο ήδη ανεπτυγμένο 1/3 της χώρας; Πόσοι περισσότεροι τουρίστες μπορούν να έρθουν και πόσο μπορεί να μεγαλώσει ο κύκλος εργασιών; Μπορεί να αυξηθεί 30%, 50%. Μπορεί να διπλασιαστεί;
Αντίθετα ο ορεινός και πεζοπορικός τουρισμός στην Ελλάδα είναι σχεδόν στο μηδέν. Οι αξίες γης είναι στο ναδίρ. Ο τουριστικός τζίρος στα ερημωμένα 2/3 της χώρας μπορεί να εκατονταπλασιαστεί.
Ένα δεύτερο παράδειγμα: Σήμερα στη Ολλανδία η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της αγροτικής παραγωγής είναι 1700€/στρέμμα. Στο Ισραήλ είναι 1290 και στην Ελλάδα 190. Σε κάποιες περιοχές της χώρας η απόδοση ξεπερνά τα 10.000€ ενώ στο Βόρειο Αιγαίο είναι 56€/στρέμμα. Προσωπικά επιμένω ότι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες βρίσκονται στην Λέσβο.
Εάν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτή την λογική, να επενδύσουμε εκεί που σήμερα έχουμε τις μαύρες τρύπες, δηλαδή εκεί που τα περιθώρια ανάπτυξης είναι σημαντικά, επιτρέψτε μου να προτείνω κάποιους τομείς:
Κυκλική Οικονομία
Στην Ελλάδα σήμερα έχουμε 5.000.000 αστικά απόβλητα με ενσωματωμένη αξία μεγαλύτερη από 500 εκ. τον χρόνο. Σε αυτές τις αξίες δεν λαμβάνω υπ' όψιν τα αγροτικά υποπροϊόντα, όπου μόνο από τα ελαιόκλαδα, που σήμερα καίγονται παράνομα, έχουν εξαιρετικά κερδοφόρες εφαρμογές για παραγωγή ενέργειας, ζωοτροφών, αλλά εάν επενδύσουμε σε υψηλές τεχνολογίες, μπορούν να παραχθούν πολύτιμές πολυφαινόλες.
Ωστόσο η κυκλική οικονομία δεν είναι στενά διαχείριση αποβλήτων. Θα αναφέρω το παράδειγμα της Rolls Royce που αναφέρθηκε στην σύνοδο του ΟΟΣΑ το φθινόπωρο του 2016. Η Rolls Royce κάνει πλέον συμβόλαια ισόβιας εγγύησης. Αυτό σημαίνει ότι ένας κινητήρας δεν πετιέται ποτέ και απλά η εταιρία τον παίρνει πίσω και επιστρέφει έναν καινούργιο. Αυτό για την εταιρία έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος από τους εξής παράγοντες:
Μηδενίζεται το κόστος μάρκετιγκ και προώθησης για τον συγκεκριμένο πελάτη.
Ο σχεδιασμός του κινητήρα επιτρέπει την επανάχρηση σημαντικών τμημάτων, οπότε ένα σημαντικό ποσοστό της προστιθέμενης αξίας του νέου κινητήρα μειώνεται.
Ακόμα και τα υπόλοιπα υλικά που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ανακυκλώνονται στην πηγή από την ίδια εταιρία, οπότε μειώνεται σημαντικά το κόστος των φυσικών πόρων.
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος μεταποίησης δευτερογενών υλικών, λευκών συσκευών, υπολογιστών κ.λπ. με εταιρίες μεταποίησης.
Ενεργειακές κοινότητες
Η Ελλάδα είναι ένας ενεργειακός γίγαντας που κοιμάται. Υπάρχουν ενεργειακές πηγές βάσης, όπως η γεωθερμία, η αξιοποίηση βιομάζας ή βιοαερίου, που έχουν ξεκινήσει δειλά να αναπτύσσονται, αλλά τα περιθώρια είναι τεράστια.
Συνήθως ξεκινάμε λάθος: Αναζητούμε για παράδειγμα αγρότες παραγωγούς για να μας δίνουν πρώτη ύλη για βιοαέριο. Ενώ λοιπόν οι παραγωγοί στην αρχή παρακαλάνε για να έρθει κάποιος να πάρει τις κοπριές ή τα τυρόγαλα, μόλις αντιληφθούν ότι τα υποπροϊόντα τους έχουν αξία, ξαφνικά ζητούν οικονομικό αντίτιμο που τινάζει στον αέρα το επιχειρησιακό πλάνο. Το στοίχημα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι ένα σωστό επιχειρησιακό πλάνο από την αρχή και επιχειρηματική εμπλοκή των ίδιων των παραγωγών, ώστε ο επενδυτής και οι παραγωγοί να βρίσκονται από την αρχή στην ίδια βάρκα με κοινά συμφέροντα. Αυτό διασφαλίζει διαχρονικά την πρώτη ύλη, που δεν θα υπόκειται σε διαρκή αναδιαπραγμάτευση.
Πεζοπορικός τουρισμός
Ο πεζοπορικός τουρισμός είναι αποδεδειγμένα ο πιο ακριβοπληρωμένος τουρισμός. Οι λόγοι που δεν αναπτύχθηκε στην Ελλάδα είναι καθαρά πολιτικοί: Μέχρι πρόσφατα ακριβείς χάρτες με ισοϋψείς και μονοπάτια υπήρχαν μόνο στην Γεωγραφική υπηρεσία Στρατού και ήταν διαβαθμισμένοι. Έτσι μέχρι πρόσφατα υπήρχαν στο Vieux Camper στο Παρίσι ή στο Schuster στο Μόναχο χάρτες από όλον τον πλανήτη εκτός από την Ελλάδα. Σήμερα έχει ξεκινήσει, επί υπουργίας μου στο ΥΠΕΝ, μία σοβαρή προσπάθεια καταγραφής και πιστοποίησης των πεζοπορικών διαδρομών, της συντήρησης και της ανάδειξης τους. Εάν συνδυαστούν αυτές οι διαδρομές με αγροτουρισμό, μοναστήρια, οινικές διαδρομές και άλλες δραστηριότητες, τα οικονομικά περιθώρια για πολλούς κλάδους θα είναι τεράστια.
Συμπεράσματα:
Η επιχειρηματικότητα μπορεί να ακολουθήσει δύο μονοπάτια, που και τα δύο είναι σεβαστά και με μεγάλες δυνατότητες:
Θα μπορούσα να αναφερθώ στις τεράστιες δυνατότητες του ελαιολάδου, της στέβιας, του μεταξιού, δηλαδή καλών παραδειγμάτων του αγροτικού τομέα που ήδη έχουν παράδοση στην Ελλάδα. Αυτοί είναι ήδη δρόμοι, που έχουν ανοίξει και μπορούν να γίνουν λεωφόροι.
Προτίμησα να αναφερθώ σε δρόμους που σήμερα είναι ακόμα άγνωστοι και όσες και όσοι τους επιλέξουν θα αντιμετωπίσουν και καινοφανή στοιχήματα και δυσκολίες. Ωστόσο οι πρωτοπόροι που ανοίγουν δρόμους έχουν ένα μειονέκτημα και ένα πλεονέκτημα: Το μειονέκτημα είναι ότι πρέπει οι ίδιοι να λύσουν απρόβλεπτα προβλήματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι θα βρεθούν μπροστά από την αγορά και θα την ρυθμίσουν από την αρχή.
Αυτό που οφείλουμε να προσφέρουμε ως πολιτεία στους επενδυτές που θα επιλέξουν τον δρόμο της καινοτομίας, είναι η στράτευση της έρευνας στις ανάγκες των επενδυτών. Για αυτό σε συνεργασία με τον συνάδελφο μου τον κ. Φωτάκη, ξεκινήσαμε διεπιστημονικές κυψέλες που θα στρέψουν την έρευνα στις ανάγκες των παραγωγών: Γενετικές βελτιώσεις, ιχνηλασιμότητα και άλλοι τομείς που θα κατοχυρώσουν την ελληνική ετικέτα και θα αναδείξουν τα σημαντικά της χαρακτηριστικά.
Με βάση αυτές τις λίγες τελευταίες σκέψεις οφείλω να κλείσω με την ευχή: «Καλές δουλειές».   (Ν.Π.)

Σχόλια:

Powered by Web Agency